Tips

 1. Tips bij keuze voor een methode
 2. Tips bij werving
 3. Tips, Afwisseling, veiligheid en vervolgafspraken

* Tips bij keuze voor een methode

 • Kies een methode die geschikt is binnen de wijk, uw school, uw instelling of de gemeente
 • Kies het doel: jongeren raadplegen, in dialoog gaan, jongeren daadwerkelijk invloed geven of jongeren stimuleren tot eigen initiatief.
 • Kies een methode die past bij de doelgroep.
 • Kies een methode die energie losmaakt, zowel bij medewerkers als bij jongeren.
 • Houd het haalbaar en praktisch.
 • Organiseer ‘bottom-up’: laat de activiteit vanuit de jongeren ontstaan.

** Tips bij werving

Tip 1: Werven kost tijd

Een goede voorbereiding is het halve werk. Houd er rekening mee dat werving tijd kost. Wanneer je een panelgesprek organiseert bijvoorbeeld, neemt werving bijna een derde van de totale tijd in beslag. Stel je een jongerenraad in, dan is werving geen eenmalige actie maar een continu proces.

Tip 2: Strategie van tevoren bepalen

Van tevoren de strategie bepalen, maakt het werven gemakkelijker. Denk aan de doelgroep die je wilt benaderen en aan de kenmerken en bijzonderheden van deze groep. Bepaalde doelgroepen zijn extra moeilijk te bereiken. Extra inspanningen zijn soms nodig om alle doelgroepen te betrekken. Bedenk waar verschillende groepen zich bevinden en wie wanneer het contact met hen legt. Benoem de plaatsen en tijdstippen zo specifiek mogelijk. Wil je interesse voor jouw project bij jongeren wekken, zoek dan de doelgroep op.

Tip 3: Argumenten om jongeren te motiveren

 • Je ontmoet andere mensen die hetzelfde meemaken als jij.
 • Je kunt je mening geven over iets wat jij belangrijk vindt
 • Je helpt anderen met jouw ervaringen.
 • Je leert er veel van en het is leuk om te doen.
 • Optioneel: Je krijgt een vergoeding of een attentie.

Deze en andere motieven kan je bijvoorbeeld opnemen in een uitnodigingsflyer die je op een website of op Hyves, Twitter of Facebook plaatst.

Tip 4: Maak het gemakkelijk, leuk, en interessant voor jongeren om te komen

Kies een goed tijdstip en een goede locatie waar veel jongeren naar toe kunnen komen of waar ze toch al naar toe gaan. Leg in de uitnodiging uit waarom het leuk en interessant is om te komen. Vertel dat reiskosten worden vergoed. Vermeld een telefoonnummer van de contactpersoon die mensen kunnen bellen als ze vragen hebben. Vraag niet expliciet of de jongeren zich op willen geven, dat is een stap te ver. Het werkt beter als je de mensen die je uitnodigt zelf nabelt. Vraag hen of ze de uitnodiging duidelijk vonden en of ze van plan zijn om te komen. Leg uit waarom het belangrijk is dat ze er bij zijn. Zorg dat er niet te veel tijd tussen de werving en de activiteit zelf zit.

Tip 5: Vasthouden en interesse tonen

De doelgroep is geworven, de activiteiten zijn georganiseerd. Nu is het van belang dat je de participerende jongeren vasthoudt en hen blijft interesseren voor het traject. Dit doe je bijvoorbeeld door interesse te tonen via mail, sms of telefoon. Vraag hoe de jongeren een activiteit hebben ervaren, of ze verbeterpunten hebben en eventueel of ze aan een vervolg mee willen doen.

Tip 6: Persoonlijk contact werkt het best

Uit ervaring blijkt dat alleen een brief of een aankondiging op een website weinig respons oplevert. Jongeren zijn veel eerder geneigd mee te doen wanneer ze persoonlijk worden benaderd, het liefst door iemand die ze kennen. Een leuke flyer of poster werkt wel goed als ondersteuning.
Bewezen succesformules zijn: jongeren persoonlijk aanspreken, een brief met een telefonische nabelronde, een Hyves/ Facebook event organiseren of jongeren benaderen via intermediairs.

*** Tips Afwisseling, veiligheid en vervolgafspraken

 • Jongeren en kinderen hebben een korte spanningsboog. Laat een bijeenkomst daarom niet langer dan anderhalf uur duren en zorg voor voldoende afwisseling in werkvormen. Wissel bijvoorbeeld discussies (praten) af met groepsopdrachten (doen) of brainstormmethoden (schrijven of tekenen). Gebruik hulpmiddelen als overheadvellen of memoblaadjes, laat jongeren behalve praten ook eens tekenen of uitbeelden (bijvoorbeeld een situatie naspelen). Internet, foto's en video kunnen bijeenkomsten ondersteunen. Zorg voor voldoende pauzes.
 • Jongeren ervaren vaak een drempel om zich te uiten of hun mening te geven. Stel hen op hun gemak door een gezellige sfeer te creëren en benadruk dat elke mening goed en belangrijk is. Maak afspraken over hoe je met elkaar omgaat (elkaar laten uitpraten, respectvol zijn, et cetera).
 • De houding van volwassenen tijdens bijeenkomsten met jongeren is doorslaggevend voor de veiligheid én bepalend voor de uitkomsten: wanneer volwassenen jongeren onderzoekend benaderen als adviseurs, leidt dat ook tot een andere houding van jongeren. Zij geven dan eerder en uitgebreider feedback, omdat ze de volwassenen deze informatie ‘gunnen’.
 • Als je jongeren langere tijd wilt betrekken, is het belangrijk dat zij aan het eind van een bijeenkomst weten hoe het verder gaat. Maak duidelijke afspraken. Zorg bijvoorbeeld dat jongeren op tijd herinnerd worden aan een afspraak door middel van een uitnodiging. Bel de avond voor de afspraak op.
joomla template 1.6