Stappenplan

U wilt jongeren actief betrekken bij uw beleid of activiteiten?. Het onderstaande stappenplan is daar een handig hulpmiddel voor.

Stap 1: Bepaal uitgangspunten en doelen

Het is van belang dat u oog hebt voor de diversiteit aan belangen en verwachtingen van jongeren. Formuleer doelen voor de verschillende doelgroepen.

Stap 2: Stel randvoorwaarden

Zorg er als organisatie voor dat de belangrijkste randvoorwaarden ingevuld zijn. Het is verstandig om te werken met een procesbegeleider of projectcoördinator. Verder is het noodzakelijk om alle betrokken organisaties uitvoerig te informeren over het traject. Stel tijd, materiaal, ruimte en vergoeding beschikbaar voor:

  • de begeleiding van het traject
  • de begeleiding van de methodes
  • de uitvoering van de methodes
  • de deelname van collega’s en jongeren aan activiteiten.

Stap 3: Voorbereiden van uitvoering

Organiseer een projectgroep en kies uit de Toolkit Jeugdparticipatie een beproefde en geschikte methode. De keuze voor een participatiemethode is onder andere afhankelijk van de doelgroep, de tijdsinvestering en het aantal jongeren dat u wilt bereiken.

*Tips bij keuze voor een methode (zie tips)

Tref voorbereidingen om de participatie te organiseren en maak daar een werkplan voor. In het werkplan staat wie wat wanneer doet en wat de totale doorlooptijd van het traject zal zijn. In het werkplan beschrijft de projectgroep:

  1. doelen
  2. succescriteria
  3. keuze doelgroep en methode
  4. thema’s, activiteiten en vraagstukken
  5. werkwijze en programma
  6. stappenplan en wervingsplan.

**Tips bij werving (zie tips)

Stap 4: Uitvoeren van methode

Het werkplan is leidend bij de uitvoering van de methode. De activiteiten met jongeren vinden plaats op een vooraf bepaalde datum, tijdstip en locatie en aan de hand van een concreet programma. Een gespreksleider leidt (of begeleidt) de bijeenkomsten. Zorg ervoor dat het verloop en de uitkomsten van de bijeenkomst geregistreerd worden.

Het succes van de uitvoering hangt deels af van hele praktische voorwaarden en aandachtspunten. Bijvoorbeeld het tijdstip van de bijeenkomst, de jongeren herinneren aan een bijeenkomst, de catering afstemmen op de doelgroep en het tijdstip. Maak ook duidelijke afspraken over vergoeding van onkosten. Een aantal andere praktische tips voor de jongerenbijeenkomsten heeft te maken met afwisseling en veiligheid tijdens de bijeenkomst en met de afspraken over het vervolg.

***Tips afwisseling, veiligheid en vervolgafspraken (zie tips)

Stap 5: Evaluatie en doorstart

Een evaluatie van de uitgevoerde taken is nodig om een goed vervolg te kunnen geven aan de participatieactiviteit(en). Op de evaluatie volgt een inventarisatie van vervolgstappen. Eventueel wordt een vervolgplan gemaakt.

joomla template 1.6