Definitie

In de Toolkit Jeugdparticipatie ligt de focus op jongeren van 12 tot circa 23 jaar.

Een essentiële afbakening voor deze toolkit is de duiding van het begrip jongerenparticipatie als: de invloed die een jongere heeft op zijn of haar leefomgeving. Het gaat dus nadrukkelijk niet over deelname van jongeren aan allerlei sociaal-maatschappelijke activiteiten in de sfeer van vrije tijd, sport, educatie en jongerenwerk. Het gaat hier om:

  • inspraak (ik kan mijn mening geven)
  • invloed (er wordt met mijn mening/idee iets gedaan)
  • eigen initiatief (ik kan dingen organiseren die ik zelf wil).

Jeugdparticipatie is een overkoepelende term. Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut maken een onderscheid tussen kinderparticipatie (kinderen tot 12 jaar) en jongerenparticipatie (jongeren van 12 tot 23 jaar).In deze toolkit richten we ons hoofdzakelijk op jongerenparticipatie.

Bron: De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten Quickscan onder 175 gemeenten. Vandenbroucke, Rutjes et al., 2010; Mak, Steketee, Rutjes & Bauer, 2010.

joomla template 1.6